Brak planu działalności rolnośrodowiskowej. Ubiegając się o płatność nie trzeba przygotowywać planu działalności rolnośrodowiskowej.

Zmiana podejścia do poziomu zobowiązania. Nie trzeba utrzymywać liczby zwierząt w pierwszego roku zobowiązania, np. w pierwszym roku jest 30 loch, w drugim roku 25 loch. Należy jednak pamiętać, że liczba zwierząt nie może być mniejsza niż minimalna, czyli 10 lub 15 w zależności od daty utworzenia stada.

Nowe maksymalne liczebności loch i knurów w stadzie. Brak zmian w przypadku loch. Stada utworzone przed 31.12.2020 r. mogą utrzymywać 10-70 loch w stadzie, a stada utworzone od 1.01.2021 r. 15-70 loch w stadzie.
W stadzie do 25 loch musi być użytkowany minimum 1 knur czystorasowy, natomiast w stadzie powyżej 25 loch muszą być użytkowane minimum 2 knury czystorasowe, np. utrzymując 50 loch powinniśmy mieć minimum 2 knury, ale maksymalnie 3.
Maksymalny stosunek samice/samiec wynosi 15 loch/1 knur czystorasowy.
Optymalny czas użytkowania knura w stadzie powinien wynosić nie więcej niż 2 lata, licząc od dnia urodzenia pierwszego miotu po danym knurze. Jednak możliwe jest użytkowanie knura do 3 lat w stadzie, licząc od dnia urodzenia pierwszego miotu po danym knurze.
Dla hodowców uczestniczących w Programie przed 15.03.2023 r. utworzono okres przejściowy od 15.03.2023 do 14.03.2024 r., podczas którego muszą podjąć działanie w stosunku do knurów puławskich użytkowanych powyżej 3 lat. Knury te muszą być zastąpione przez młode knury tej rasy.

Nowy wzór wykazu loch i knurów. Przez dwa lata (2023, 2024) będą obowiązywać dwa wzory wykazów zwierząt: 1) „Wykaz loch” – wykaz loch w ramach PROW, 2) „Wykaz świń” – wykaz loch i knurów w ramach PS WPR.

Wsparcie do loch i knurów. Stawka płatności 1335 zł/szt. dotyczy zarówno loch jak i knurów dla kampanii do 2023 r. i w okresie 2023-2027.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Programem.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem