Rada Ministrów przyjęła Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W dokumencie zapisano interwencję pt. „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”, która dotyczy m. in. świń puławskich – loch i knurów.
Celem wsparcia jest zachowanie i gospodarcze wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt oraz hodowla zwierząt gospodarskich ras zachowawczych. Pomoc przyznawana będzie rolnikom realizującym programy ochrony zasobów genetycznych kierowanych przez Instytut Zootechniki PIB.

 Wsparcie może otrzymać rolnik, który posiada:

  • gospodarstwo rolne położone na terytorium Polski o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha
  • świnie wpisane do odpowiedniej księgi hodowlanej, objęte programem ochrony zasobów genetycznych i realizuje wymogi tego programu
  • minimalną liczbę zwierząt, określoną na poziomie przepisów krajowych lub w programie ochrony zasobów genetycznych. Dla świń puławskich od 1.01.2021 – 15 loch, 1 knur.

Płatność będzie przyznawana do sztuki zwierzęcia objętej 5-letnim zobowiązaniem, według stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowo poniesionych kosztów wynikających z realizacji zobowiązania. Stawka płatności wynosi 1335 zł/szt. (locha, knur).

POLSUS

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem